Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

Việc thực hiện các bước cắt Decal trên máy cắt cũng có một số điều đáng chý ý sau:

Ta nên thực hiện bản thiết kế cắt Decal bằng Corel 13 (X3) để việc thực hiện đạt kết quả cao và chính xác nhất.

Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu:

image058
Xuất files (File —-> Export).

image060
Đặt tên chọn vị trí sao lưu. Chọn Đuôi .EPS (đuôi vector). Khi có nhiều mẫu thiết kế trên một bản vẽ ta nên mở TAB Options —> Selected only để cắt một mẫu đã chọn.

image062

Chọn Curves (vector) —>  OK .
Mở Artcut 2005:

image014
Vào chương trình cắt.

image064
Import files Corel ( .EPS) cần cắt vào chương trình cắt.

image065
Chọn Open.

image067

Nhấn vào biểu tượng Cut/Plot để vào bảng điều khiển cắt.

image069

Nhấn Cut/Plot để cắt Decal.

image071

Nhấn Start để chờ máy thực hiện lệnh cắt. Chúc bạn thành công!